Tổ chức lãnh đạo nhà trường

Chủ nhật - 21/10/2012 22:16
Chi bộ nhà trường phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong năm học 2012 -2013
     ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠI SƠN                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 2
 
                                       PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013
 

A.  NHIỆM VỤ CHUNG:
- Thực hiện đúng, nghiêm túc 4 nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng;
- Đăng kí nội dung, việc làm cụ thể về: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
- Đăng kí thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc các phẩm chất đạo đức nhà giáo, xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo theo quy định;
- Dạy học, hoạt động theo sự phân công của chi bộ;
- Luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động bề nổi của đơn vị;
-  Phối hợp với các quần chúng để cộng tác, giúp đỡ, động viên họ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
B.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Đ/c Chu Thị NgaBí thư chi bộ - Hiệu trưởng.
- Chịu trách nhiệm lãnh đạo tất cả mọi mặt hoạt động trong đơn vị;
- Phụ trách chính phong trào toàn diện tổ 1,2,3;
- Tham gia dạy bồi dưỡng HSG giải toán qua mạng cho HS K5;
- Trưởng ban chỉ đạo các ban: PCLB, PCCC - ANTTTH  - XD THTT, HSTC – HĐGDNGLL – KTNB – BDPĐ - VĐ ĐGXDCSVC - BCĐ Y tế trường học;
- Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng trường - Hội đồng tự đánh giá chất lượng - Hội đồng tư vấn GD, KH - Hội đồng thi đua khen thưởng -  Hội đồng thi GVDG cấp trường;
- Giúp đỡ quần chúng Lª Th¶o, Thắm;
2. Đ/c Lê Thị Nga:   Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng.
- Làm hồ sơ kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên chính thức;
- Tham gia làm hồ sơ chi bộ;
- Theo dõi sinh hoạt của từng đảng viên;
- Nạp các loại hồ sơ chi bộ về Đảng uỷ;
- Thu – chi đảng phí của chi bộ;
- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong toàn trường;
- Tổ trưởng Thư viện - Thiết bị;
- Phụ trách chính trong công tác PCGDTH;
- Phụ trách phong trào thi đua toàn diện trong trường;
- Tham gia bồi dưỡng HSG giải toán qua mạng K 4.
- Chủ tịch Công đoàn trường;
- Phó chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng trường - Hội đồng tự đánh giá chất lượng -  Hội đồng tư vấn GD,KH -  Hội đồng thi đua khen thưởng - Hội đồng thi GVDG cấp trường; 
- Trưởng ban chỉ đạo: BPT lao động;
- Phó trưởng ban các Ban: BCHPCLB -  ANTTTH - VĐ ĐGXDCSVC...
- Theo dõi giúp đỡ quần chúng Châu, Quý;
3. Đ/c Nguyễn H¶i §­êng: Chi uỷ viên - Tổ trưởng chuyên môn tổ 4, 5.
- Phụ trách thông tin giữa: Đảng viên - Chi uỷ - Chi bộ;
- Chỉ đạo chuyên môn khèi 5;
- Phụ trách phong trào toàn diện khèi 5;
- Bồi dưỡng HSG khối 5;
- Chỉ đạo GV phụ đạo HSYK K5;
- Đội trưởng Đội PCLB, PCCC;
- Phó phụ trách công tác lao động;
- Thi đấu môn cờ tướng trong Hội thao công chức;
- Giúp đỡ quần chúng Tấn Hùng;
4. Đ/c Phạm Bá ThuầnTổ trưởng chuyên môn tổ 1,2, 3.
- Chỉ đạo chuyên môn tổ 1, 2, 3;
- Phụ trách phong trào toàn diện tổ 1, 2, 3.
- Bồi dưỡng HSG khối 3.
- Đội phó Đội  PCLB,PCCC;
- Giúp đỡ quần chúng Xuân.
5. Đ/c Đặng Văn HàBCHCĐ - Tổng phụ trách đội.
- Chỉ đạo các anh chị phụ trách, các chi đội thực hiện tốt công tác Đội – Sao;
- Bồi dưỡng HSG  đá cầu;
- Phó trưởng ban phụ trách lao động;
- Đội trưởng Đội PCCC;
- Phó trưởng ban: BCĐ ANTTTH - XDTHTT, HSTC - HĐGDNGLL.
- Phối hợp các tổ CM, các đoàn thể tổ chức HĐGDNGLL;
- Thành viên các Ban chỉ đạo, các phong trào thi đua trong trường.
6. NguyÔn §×nh C¬:  Phó Tổ trưởng Tổ 4,5 - Bí thư chi đoàn.
- BD - Phụ đạo HS K4;
- Chỉ đạo đoàn hoạt động.
- Phó trưởng ban tổ chức Hội thao công chức;
- Thi đấu, bồi dưỡng cho HS m«n bãng bµn, cầu lông trong HTCC;
- Thµnh viªn ban phô tr¸ch lao ®éng và các Ban chỉ đạo trong trường;
- Giúp đỡ quần chúng  Thanh.
7. Đ/c Nguyễn Thị Thuận: Phó tổ trưởng chuyên môn tổ 1, 2, 3 – Thư kí Hội đồng trường.
- Chỉ đạo chuyên môn K1;
- Phụ trách phong trào toàn diện Khối 1;
- Bồi dưỡng HSG khối 1;
- Chỉ đạo GV phụ đạo HSYK K1;
- Thành viên các ban chỉ đạo, các phong trào thi đua trong trường và Ban phụ trách công tác lao động;
- Giúp đỡ quần chúng Hoa;
8. NguyÔn ThÞ Thuû:   Phó tổ trưởng chuyên môn tổ 1, 2, 3.
- Thư kí chi bộ;
- Chỉ đạo chuyên môn K2;
- Phụ trách phong trào toàn diện K2;    
- Bồi dưỡng HSG khối 2;
- Thành viên các ban chỉ đạo, các phong trào thi đua trong trường và Ban phụ trách công tác lao động;
- Giúp đỡ quần chúng  Lê Tân.
9. Phan Bá  Thành:
- Phụ đạo HSYK  K 3;
- Trưởng phụ trách khu nội trú;
- Trưởng ban tổ chức Hội thao công chức;
- Bồi dưỡng HSG môn cờ vua 2, 3, 4, 5;
- Thi đấu môn cờ vua trong Hội thao công chức.
- Giúp đỡ quần chúng Bình.
10. Đ/c Đinh Thị Oanh:
- Phụ đạo HSYK K 1,2,3.
- Thành viên các Ban chỉ đạo, các phong trào thi đua trong trường.
- Gíup đỡ quần chúng Nhung.
11. Đ/c Lê Thị Hoa:
- Phụ đạo HSYK K 1,2,3;
- Thành viên các Ban chỉ đạo, các phong trào thi đua trong trường;
- Giúp đỡ quần chúng Hương.
Trên đây là nhiệm vụ chi bộ đã phân công cho mỗi đảng viên trong năm học 2012 – 2013,  đềnghị các đ/c đảng viên tiếp nhận và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao; nhằm cùng nhau thực hiện hoàn thành nhiệm xuất sắc vụ chính trị của chi bộ năm học 2012 – 2013.
 
 
                                                                                                      T.M  CHI ỦY CHI BỘ
                                                                                                    BÍ THƯ
 
 
                                                                                                               Chu Thị Nga
 
 

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây